دسته‌ها
دسترسی ها

questionnaire

پرسشنامه طراحی وبسایت

درود

به منظور کسب اطلاعات کامل‌تر و ارائه خدمات هرچه بهتر برای طراحی سایت شما خواهشمند است پرسشنامه فوق را تکمیل کنید. این پرسشنامه برای به دست آوردن اطلاعاتی جامع و کامل از نیاز شما به وبسایت، سطح خواسته های شما از وبسایت و خدمات مورد توجه و نیاز شما طراحی شده است و می‌تواند کمک شایانی در بهبود خدمات طراحی وبسایت داشته باشد.

جهت محافظت از محیط زیست پرسشنامه به صورت کاغذی ارائه نمی‌شود.